Styret


Styret består av:

Daglig Leder -TBA

Styremedlem – Marianne Mydland

Styremedlem – Vanessa Hundsnes

Styremedlem  – Bente Johannesen Overaa

Styremedlem – Unni Salte

Styremedlem – Yvonne Veberg

Styremedlem – Trond Kvilhaug

Styremedlem – Eigil Nielsen

 

 

INFORMASJON FRA STYRET

Det ble på årsmøtet den 28. februar 2012 vedtatt at vi innfører en medlemskontigent på kr.100,- pr, år.
Dette etter oppfordring fra Norges Svømmeforbund, under Norges Idrettsforbund

Støtteordningene til klubbene baserer seg på medlemslister.
For lett å kunne se hvor mange medlemmer vi til en hver tid har så vil dette lette arbeidet vårt veldig.
Lett for forbundet å kontrollere oss også.
Kursavgiftene kalles nå for treningsavgift.

Det ble ikke gjort endringer på disse satsene innen turn og svømming for året 2012.

Det vil bli sendt ut faktura via medlemsnett fra SR-Bank.
Her vil det stå spesifisert :

Medlemskontingent for 2012 kr. 100,- pr. år.
Treningsavgift svømming kr. 700,- pr. kurs.

Hvis du da fortsetter som medlem hos oss til høsten vil fakturaen da se slik ut:

Treningsavgift svømming kr. 700,-

Turn, Trim og Dans:
Det ble også vedtatt at mulighetene for å betale for et helt år om gangen utgår.
Vi avsluttet helårs betalingen men endret ellers ikke treningsavgiftene selv om tilbudet har økt fra 2. til 4. treningstimer pr. uke for de voksne.

Håper dette gir dere god nok informasjon hvis dere skulle lure på noe når fakturaene kommer i mailbokssen.

Hilsen
Styret i Vardeneset Idrettsforening
22.03.2012