Årsmøte innkalling 2018


Innkalling til årsmøte i Vardeneset Idrettsforening 2018

Sted: Vardenes skole

Onsdag 27. mars 2019

Kl: 20:00  

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent (og 2 personer til å signere protokoll)
 4. Årsberetning
 5. Revidert regnskap 2018
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingenter for 2018/2019
 8. Godkjenning av budsjett for 2019
 9. Lagets organisasjon
 10. Valg
 11. a) Leder
 12. b) Styremedlemmer
  c) Valgkommite
 13. d) Revisorer

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret v/formann skriftlig i hende innen 20. mars 2019.

Mail: grete.paulsen@lyse.net

Alle medlemmer ønskes velkommen

Hilsen

Styret, Vardeneset Idrettsforening