Innkalling til årsmøte for 2019


Innkalling til årsmøte i Vardeneset Idrettsforening 2019

Sted: Vardenes skole SFO bygget

Mandag 23. mars 2020

Kl: 20:00  

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent (og 2 personer til å signere protokoll)
 4. Årsberetning
 5. Revidert regnskap 2019
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsettelse av kontingenter for 2020/2021
 8. Godkjenning av budsjett for 2020
 9. Lagets organisasjon
 10. Valg
 11. a) Leder
 12. b)  Styremedlemmer
  c)  Valgkommite
 13. d)  Revisorer

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret v/formann skriftlig i hende innen 16. mars 2020.

Mail: grete.paulsen@lyse.net, post@vardenesetif.no

Alle medlemmer ønskes velkommen

Hilsen

Styret, Vardeneset Idrettsforening